Кои држави ја формираа Европска Унија?
Дали знаете?

Творецот на поимот РОБОТ е чешкиот писател Крел Чапек