Вести од Европска Унија
Дали знаете?

Творецот на поимот РОБОТ е чешкиот писател Крел Чапек