Европа

1 2
Дали знаете?

Творецот на поимот РОБОТ е чешкиот писател Крел Чапек