Формирање на ЕУ

Дали знаете?

Творецот на поимот РОБОТ е чешкиот писател Крел Чапек