Што е тоа толеранција?

Дали знаете?

Творецот на поимот РОБОТ е чешкиот писател Крел Чапек