Создавањето на Европска Унија

Дали знаете?

Творецот на поимот РОБОТ е чешкиот писател Крел Чапек